زمین شناسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

این حوضه از شمال شرقی ایران از نای بند در شمال شرق مشهد تا دشت شرقی گنبد کاووس گسترش دارد و تداوم آن در غرب افغانستان و بخش وسیعی از جمهوری ترکمنستان دیده می شود. در این بخش میدان های گازی بزرگی چون دولت آباد کشف شده است. مطالعات در بخش ایرانی این حوضه در دهه ۱۳۳۰(۱۹۵۰) با برداشت های زمین شناسی و لرزه نگاری آغاز گردید و حفاری تاقدیس خانگیران در سال ۱۳۴۷ منجر به کشف گاز در مخازن شوریجه بخش B و سازند مزدوران که به ترتیب مقدار گاز در جای آن برابر ۱/۷ تریلیون و ۱۸/۵ تریلیون فوت مکعب بوده است، گردید. گاز شوریجه، شیرین ولی گاز مزدوران حاوی ۳ درصد مولکولی هیدروژن سولفوره می باشد. بخش D از سازند شوریجه در سال ۱۳۶۶ کشف گردید که گاز درجای آن حدود یک تریلیون فوت مکعب می باشد. میدان گنبدلی این حوضه در سال ۱۳۶۰ کشف شد. مخزن اصلی سازند شوریجه حاوی حدود ۴۰۰ بیلیون فوت مکعب گاز شیرین درجا می باشد.

علاوه بر دو میدان یاد شده در این دوره زمانی تاقدیس های چهچهه، امیرآباد و  سنگر حفاری و خشک، گزارش گردیده اند و حفاری در تاقدیس توس در سال ۱۳۸۸ در حال پیشرفت بوده است. سنگ منشاهای حوضه کپه داغ شامل سازند آهکی چمن بید با سن ژوراسیک و مارن های سازند سرچشمه با آپتین در رده اول و سازند شیلی شمشک با سن ژوراسیک (لیاس) در رده دوم اهمیت در نظر گرفته می شوند. سنگ های مخزنی شناخته شده آهکی مزدوران با سن ژوراسیک  و سازند ماسه سنگی شوریجه با سن کرتاسه زیرین است. این سازند دارای گسترش یکنواخت  در ناحیه نیست، از شرق به غرب دچار تغییر رخساره شده و به آهک کم عمق ساحلی تبدیل می گردد و این در حالی است که سازند آهکی مزدوران دارای گسترش ناحیه ای است. پوش سنگ در اسن حوضه شامل رسوبات تخمیری نیوکومین و شیل های جوان تری است که سنگ های مخزنی را پوشانیده اند. نفتگیرها، تنها از نقطه نظر نوع ساختمانی (تاقدیس ها) مورد بررسی قرار گرفتند و احتمال وجود نفتگیرهای مرکب و یا هیدرودینامیکی در آن داده شد؛ زیرا میدان گازی دولت آباد که ذکر آن گذشت به نحوی مونوکلاین یا ساختاری تک شیب می باشد. در سال ۱۳۷۷ اولین لرزه نگاری سه بعدی خشکی در میدان خانگیران توسط شرکت چینی BGP به انجام رسیده، یکی دیگر از میدان های گازی تازه کشف شده در سال ۸۸ توس نام دارد.

 

 

 

منبع: مقدمه ای بر ارزیابی مخازن نفتی زاگرس - همایون مطیعی

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه