امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اندازه گیری مقاومت الکتریکی سازند یکی از مهم ترین روش های نمونه گیری  است که در آن، فواصل هیدروکربن دار مشخص و میزان آب اشباع شدگی آنها تخمین زده می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

از اين نمـودار براي هم ترازي طبقات زمين به همراه نمودار صوتي (Sonic) استفاده مي شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در این بخش کاربرد هایPLT  در در پایش عملکرد مخزن، ارزیابی نحوه تکمیل چاه، برنامه ریزی و ارزیابی عملیات تعمیر چاه(Work-over) و تشخیص مشکلات چاه و مخزن بررسی می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

برای اندازه گیری تخلخل یک ناحیه معمولا از روش های زیر استفاده می شود که  ممکن برای این کار به صورت جدا و یا ترکیبی استفاده شوند:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نمودارگیری تولید با استفاده از نمودار دما در دهه 1930 شروع شد. در آن زمان از نمودار دما برای مشخص کردن نقاط یا فواصل ورود سیال به چاه استفاده می شد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید