امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اندازه گیری مقاومت الکتریکی سازند یکی از مهم ترین روش های نمونه گیری  است که در آن، فواصل هیدروکربن دار مشخص و میزان آب اشباع شدگی آنها تخمین زده می شود.

 مقاومت الکتریکی یک جسم، توانایی آن در جلوگیری از عبور جریان الکتریکی از درون خود است. مقاومت (resistivity,R) با اهم-متر نمایش داده می شود. وقتی جریانی به شدت یک آمپر (I)،از میان جسمی با ابعاد یک متر، با اختلاف پتانسیل (P∆) یک ولت جریان یابد، گفته می شود که آن جسم دارای مقاومت یک اهم است. با این اطلاعات با استفاده از قانون اهم می توان مقاومت الکتریکی سازند را مشخص کرد.

در عمل، اندازه گیری مقاومت یک سازند بسیار ساده است. یک جریان (I) توسط الکترود جریان (current electrode) به داخل سازند فرستاده شده و افت پتانسیل (P∆) در الکترود گیرنده (measuring electrode) اندازه گیری می شود.

رسانایی الکتریکی (electrical conductivity, C)  یک جسم، توانایی آن جسم است در عبور دادن جریان الکتریکی از میان خود و نسبت معکوس دارد با مقاومت الکتریکی. دو نوع رسانایی الکتریکی وجود دارد: رسانایی الکترونیکی(electronic conductivity) که خاص جامداتی نظیر فلزات است و رسانایی الکترولیتی (electrolytic conductivity) که خاص آب های شور است. رسانایی الکتریکی سنگ های رسوبی از نوع الکترولیتی است که مربوط به آب هایی است که در خلل و فرج آن ها وجود دارد. سنگ های فاقد تخلخل و فاقد کانی های رسانا دارای مقاومت الکتریکی بی نهایت هستند. مقاومت الکتریکی سنگ ها بستگی دارد به:

- مقاومت آب هایی که در خلل و فرج آن هاست که خود بستگی به میزان شوری آب دارد.
- میزان آب اشباع شدگی
- مقدار و شکل هندسی خلل و فرج
- درصد رس های رسانا و کانی های رسانای الکترونیکی
- درجه حرارت

 

ادامه دارد .......


منبع : زمین شناسی نفت - دکتر محمد رضا رضایی

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1534
خواص سنگ مخزن