امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

واکنش باکتري ها در محیط هاي متخلخل سه اثر عمده مخرب زیر را دارند که هر کدام در ادامه بررسی خواهند شد:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در بسیاري از شرایط، کاهش تراوایی بهدلیل آسیب بیولوژیکی دیرتر از اثرات و آسیب هاي ناشی از حفاري و تکمیل چاه که بلافاصله ظاهر شده و تاثیرگذاراند آغاز می شود. 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آسفالتین، مولکول ها یا ساختار پلی آروماتیکی هستند که دارای عناصری همچون گوگرد، اکسیژن و نیتروژن و فلزاتی همچون نیکل و وانادیم می باشند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آسیب می تواند در حین عملیات های شکاف هیدرولیکی هم ایجاد شود. مکانیزم های آسیب عمده و قابل توجه ناشی از ایجاد شکاف، شامل موارد زیر هستند :

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

حرکت ذرات ریز درون محیط متخلخل را مهاجرت ذرات می گویند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید