امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در عملیات ایجاد شکاف، اسید یا سیال دیگر با فشاری بیش از فشار شکست سنگ مخزن به داخل چاه پمپ شده و سبب ایجاد شکاف مصنوعی در سنگ مخزن می‌شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در عملیات ایجاد شکاف، اسید یا سیال دیگر با فشاری بیش از فشار شکست سنگ مخزن به داخل چاه پمپ شده و سبب ایجاد شکاف مصنوعی در سنگ مخزن میشود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

يكي از مهمترين و پركاربردترين روش ها جهت انگيزش چاه شكاف هيدروليكي است كه در اين تكنيك سيالات با فشار و سرعت بالا به داخل مخازن پمپ مي شوند كه اين امر موجب شكسته شدن سنگ ها و ايجاد شكاف هايي مي شود كه با استفاده از توپكهايي عموماً

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید