امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جابه جایی در اثر تزریق گاز در شرایط امتزاج پذیری در مخازن نفت به دو دسته اصلی زیر تقسیم می‌شود:

1.      حالتی که در آن سیال تزریق شده و سیال اولیه داخل مخزن باهم محلول تک فازی را برای تمام اجزا تشکیل دهنده، تشکیل می‌دهند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مهمترین وجه تمایز این دو نوع مخزن در مکانیزم تولید آنها می باشد، زیرا وجود شکافها در مخازن شکافدار طبیعی باعث ایجاد انواع گوناگونی از تولید در مقایسه با مخازن معمولی (بدون شکاف) میگردند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 این فرایند از طریق یک حلال مانند الکل، هیدروکربن های تصفیه شده گازهای هیدروکربنی مایع شده و دی اکسید کربن که بتواند در نفت مخزن حل شود ، انجام می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

با توجه به نمودار سه جزیی شرایط مخزن و ترکیب درجه جرارت و فشار آن و ترکیوب گاز تزریقی، تعاریف مختلف برای انواع تزریق گاز وجود دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در حین اکتشاف اولیه، نفت زیادي در مخزن باقی می ماند. تزریق گاز اجازه بازیافت مقدار قابل توجهی از نفت ماتریکس را به وسیله ریزش ثقلی می دهد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید